гр. София, ул. Костенски Водопад №119 | 0888 58 07 78

Естетични възстановявания: Керамични фасети

Естетични възстановявания: Керамични фасети

Естетични възстановявания: Керамични фасети

Тенденция в естетическото възстановяване е да се използват минимално инвазивни методи. Това са методи, при които тъканите се запазват максимално. Пациентите изискват не само здрави и функционални зъби, но естествено и добре изглеждащи.

Един от начините за естетично възстановяване на усмивката са керамичните фасети. С тях се постига възстановяване на формата и функцията на зъбите. Цветът на зъбите също може да бъде променен. Постига се хармонична усмивка чрез изпиляването на минимален обем от зъбите. Дори има случаи, при които само се надрасква повърхността на емайла.

Порцелановите фасети са специална фина конструкция, която се изработва от керамика. Керамичните фасети се залепват на предната повърхност на зъбите. Ако се налага изпиляване, то е средно между 0,3 и 0,6 mm. Целта е то да бъде в рамките на емайла. Това е от значение за здравината и издръжливостта на естетичното възстановяване във времето, защото химичната връзка между цимент и емайл е по-здрава, отколкото между цимент и дентин.

При поставяне на фасетите, те контактуват с бузите или устните от предната страна, а зъбът от вътрешната страна не се изпилява. Керамичните фасети се изработват в зъботехническа лаборатория. Фасетите са метод на избор, когато е необходимо само да се коригират визуални дефекти на зъбите (например при оцветявания причинени от тетрациклинови препарати, флуорозни петна и др.). Цветът може да бъде променен и от каналопълнежни вещества при умъртвени зъби. Чрез фасетите могат да бъдат коригирани разстояния между зъбите, вродени емайлови хипоплазии, нарушена форма на зъбите. Чрез тях могат да бъдат възстановени и дефекти по емайловата повърхност при патологични ерозии. В някои случаи, когато пациентът не желае да се подложи на ортодонтско лечение, фасетите могат да са най- безобидния метод за повлияване на позицията на зъбите.

Керамичните фасети са изцяло биосъвместими. Изработват се от материал, който е инертен (т.е. няма взаимодействие с организма). Използва се керамика, най-често от литиев дисиликат. Тази керамика има високи естетични качества – тя позволява на светлината да преминава през нея и има светлоотразяващ ефект, който наподобява този на емайла. Основното свойство, което притежава емайла е прозрачност. Това означава, че когато попадне светлина върху повърхността му тя не се отразява веднага, а част от нея прониква в по-дълбокия му слой и чак след

това тази светлина се отразява от подлежащия дентин. Керамиката се глазира и така става устойчива спрямо пигменти и не променя цвета си от храни и напитки. Освен това тя е и износоустойчива и почти не се изтрива.

Има случаи, в които не могат да бъдат използвани фасети:

  1. Наличие на бруксизъм – пациентите стискат силно зъбите си и стържат с тях. При тези пациенти фасетите могат да се фрактурират или отлепят. В някои случаи може да бъде изработена шина, която да предпази фасетите.
  1. Вредни навици – пациенти, които държат със зъбите си предмети. Отново може да бъде оказано голямо налягане върху възстановяванията, което да доведе до счупването им.
  1. Ръбцова захапка – фронталните зъби на горната и долната челюст се срещат със режещите си ръбове.
  1. Пациенти с множество кариеси.
  1. Пациенти с лоша орална хигиена.

За да се изработят фасети първо трябва да се оцени и документира началното състояние на зъбите. Необходимо е да се направят рентгенови и фото снимки, да се вземат силиконови отпечатъци от горна и долна челюст. Стоматологът трябва да обсъди с пациента как той си представя своето естетично възстановяване, своята бъдеща усмивка. Трябва да бъде уточнено какви възможни промени могат да бъдат направени. От взетите отпечатъци се отливат гипсови модели, прави се анализ и восъчен моделаж върху моделите, след това се представя на пациента и се взема решение за естетичното възстановяване на усмивката му.

При следващото посещение зъбите се изпиляват с нужната дебелина. В сравнение с повечето стоматологични процедури, това изпиляване е щадящо за твърдите зъбни тъкани. Използват се увеличителни очила, за да бъдат точно изпилени зъбите. Обикновено границата на изпиляване е или до ръба на венеца, или малко под него. Ето защо изпиляването при поставянето на фасети е много щадящо и за меките тъкани – венецът остава непокътнат.

След подготовката на зъбите трябва да бъде взет отпечатък. За целта се използват ретракционни конци, които отместват деликатно венеца и позволяват да бъде отбелязана границата на фасетите. Обикновено за вземане на отпечатък се използват „А- силикони“ за да могат да бъдат отбелязани и най-фините детайли от препарацията. При същото посещение се изработват и временни зъби, които са с формата на изработения восъчен моделаж. Временните зъби се изработват от пластмаса и се фиксират с течен фотополимер. Те трябва да бъдат добре полирани за да не задържат плака. В противен случай могат да станат причина за гингивално възпаление.

Фасетите се изработват в лаборатория за период от 3 до 7 дни. След одобрението на пациента, пристъпваме към фиксирането им. Това става чрез специални цименти. Необходимо е да бъде избран точен цвят на цимента поради прозрачността на фасетите. Зъбите трябва да бъдат изолирани – отново се поставят ретракционни конци и фасетите се циментират. Важно е да не се оставя излишък от цимент в междузъбното и субгингивалното пространство за да не се предизвиква възпаление на венеца.

Пациентът трябва да поддържа добра орална хигиена за да бъде постигната дълготрайност на възстановяването.