гр. София, ул. Костенски Водопад №119 | 0888 58 07 78

Протезиране

Протезиране

Протезирането в денталната медицина се извършва със снемаеми и неснемаеми конструкции. Неснемаемите конструкции са корони и мостове, снемаемите биват частични и цели протези.

Короните могат да бъдат изработени от различни материали.

В практиката се използват металокерамични и керамични корони.

Металокерамиката се използва предимно за дистални зъби, защото тя не позволява преминаването на светлина и това я прави с не добри естетични качества за предни зъби.

По-съвременна е употребата на изцяло керамични корони и мостове.Изцяло керамичните възстановявания позволяват най – доброто копиране на естетичните и механични качества на естествените зъби.

В съвременната дентална медицина съществуват няколко вида керамика, която се различава по своя химичен състав.

Керамични материали биват няколко вида :

Литиев дисиликат /прес керамика/

Циркониев диоксид /цирконий/

Фелдшпад керамика /стъклокерамика/

Различния химичен състав определя и качествата на различните видове и определя избора на керамика индивидуално за всеки клиничен случай.

Снемаемото протезиране се извършва с протези.Протезите са тотални когато пациентът няма никакви зъби.Ако има запазена част от зъбите се изработват частични протези.Според вида на пластмасата те могат да бъдат изработени във варианти: меки или твърди протези.